Polityka prywatności sklepu internetowego - ilovesport.com.pl (wersja 1.01 z dnia 22.07.2015)

Podawanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne.

Użytkownik serwisu internetowego www.ilovesport.com.pl przekazując dane niezbędne do rejestracji wyraża również zgodne na ich przetwarzanie. 
Ma jednak prawo do ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania lub ich usunięcia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych 
( Dz. U. 2002r Nr 101 poz. 926).

Należy jednak pamiętać że bez podania danych osobowych lub braku zgody na ich przetwarzanie nie będziemy mogli zrealizować zamówienia.

Jak chronimy twoje dane - zgodnie z wymaganiami Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej GIODO)

Administratorem danych osobowych jest:

Zbigniew Lefik, Agnieszka Berner AZ Sport s.c. reprezentowani przez Panią Agnieszkę Berner

Adres siedziby ul. Zamkowa 48a

95-200 Pabianice

NIP: 731 204 84 92, Regon: 360649960

 

Powołano również

Administratora Bezpieczeństwa Informacji  którym jest Pani Dominika Rybak

dokonano zgłoszenia do GIODO.

 

Ochrona prywatności Użytkowników sklepu www.ilovesport.com.pl jest szczególnie ważnym punktem w prowadzonej działalności dla właściciela i całego zespołu pracowników naszego sklepu. Poprzez stała kontrolę nad procesem przetwarzania danych, stosowanie odpowiednich środków technicznych (np. certyfikat SSL) oraz organizacyjnych zapewniamy wysokie standardy ochrony danych osobowych. Pozyskane dane zabezpieczone są przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz przed przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa. 
Dostęp do w/w informacji udzielany jest tylko upoważnionym i uprawnionym pracownikom oraz współpracownikom np. firmom zewnętrznym: kurierom, w ramach podpisanych umów w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 

Został przeprowadzony również audyt zewnętrzny dokonany prze firmę SK Admin (ul.Obornicka 117/7, 62-002 Suchy Las)  dotyczący infrastruktury oraz procedur przetwarzania danych osobowych, w wyniku którego potwierdzono, iż sklep internetowy www.ilovesport.com.pl i stacjonarny dostosowany jest do wymogów Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997r ( Dz. U. 2014. Poz. 1182)

 

Są jednak wyjątki

AZ Sport s.c. może czasowo odmówić usunięcia danych Użytkownika (dotyczy to także adres IP Użytkownika) jeżeli nie uregulował On wszystkich należności wobec AZ Sport s.c. lub swoim dotychczasowym zachowaniem na stronach sklepu www.ilovesport.com.pl i jej subdomenach, naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.

 

Zbiory danych gromadzonych w ramach sklepu www.ilovesport.com.pl to:

1. „ Dane klientów – realizacja zamówień” sklepu www.ilovesport.com.pl
W ramach tego zbioru gromadzone są dane z formularza rejestracyjnego oraz danych do wysyłki tj.: imię i nazwisko, e-mail, data urodzenia, adres, kod pocztowy, miasto, nr. tel. lub nr. tel. kom.

 

2. „Newsletter

W ramach tego zbioru gromadzone są dane : e-mail.

Powyższe dane służą w celach kontaktowych z Użytkownikiem w szczególności do powiadomienia o realizacji zamówienia i zmianach w Regulaminie. Wysyłaniu Informacji o promocjach i rabatach. 
Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

 

Ponadto zbierane są informacje o logach serwera.

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Zapisowi mogą podlegać między innymi:

a)       czas nadejścia zapytania,

b)       czas wysłania odpowiedzi,

c)       nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d)       informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e)      adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (http referrer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

f)        informacje o przeglądarce użytkownika,

g)       Informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

Dane powyższe nie są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

Pliki „cookies” są stosowane przez AZ Sport s.c. w ramach działania sklepu www.ilovesport.com.pl.

Informacje zbierane przy pomocy „Cookiem” pozwalają dostosować treści i usługi do indywidualnych zapotrzebowań Użytkowników i ich zainteresowań. Ponadto służą do opracowywania ogólnych statystyk. Użytkownik może określić warunki przechowywania lub dostępu do plików „ cookies” w przeglądarce której używa.

 

ilovesport.com.pl