Warunki świadczenia usługi

Warunkiem użytkowania przez odwiedzających strony sklepu ilovesport.com.pl  jest akceptacja jego Regulaminu oraz regulaminów współpracujących firm zewnętrznych, odpowiednio:

 Płatności: DialCom24 Sp.z o.o.(Przelewy24.pl). Dostawa: DPD Polska Sp. z.o.o.(DPD.com.pl)  lub Inpost Paczkomaty Sp. z o.o. (INPOST paczkomaty.pl)

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

"Formularz Odstąpienie do umowy" znajduje się w Informacji prawnej

Mapa strony > Strony - Informacja prawna 

( TYLKO W PRZYPADKU CHĘCI ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA )

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz.U. 2014 poz.827 ) . Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży  bez podania przyczyny w terminie 14 dni  od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, wystarczy że wypełni FORMULARZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY dostępny na naszej stronie internetowej przed upływem tego terminu .

ilovesport.com.pl

PROCEDURA REKLAMACJI

"Formularz Reklamacji" znajduje się w Informacji prawnej 

Mapa strony > Strony - Informacja prawna 

PROCEDURA REKLAMACJI

1. OSOBA KONTAKTOWA

Agnieszka Berner

AZ SPORT s.c.

92-200 Pabianice  ul . Zamkowa 48a

Tel: 662-008-575

2. CEL KLIENTA

Dokonanie Reklamacji.

3. PROCEDURA

Dotyczy klientów detalicznych, dokonujących reklamacji, zwrotu towarów niepełnowartościowych zakupionych w firmie AZ SPORT .

a)  WARUNKI ZŁOŻENIA REKLAMACJI :

Towar podlega reklamacji pod warunkiem, że posiada wadę fizyczną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Jeżeli kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

Reklamacją nie są objęte wady, o istnieniu których Kupujący wiedział w chwili zakupu.

Produkt można reklamować do 24 – miesięcy od daty zakupu .

Reklamacji nie podlegają :

- obuwie z wadami jawnymi , widoczne w dniu zakupu , o których kupujący wiedział

- uszkodzenie mechaniczne wynikające z użytkowania lub konserwacji niezgodnych z zasadami użytkowania obuwia.

- wygoda obuwia

- odbarwienia się wnętrza obuwia pod wpływem potu , lub mocnego przemoczenia, nie dopuszczalne jest pranie obuwia w pralce .

- naturalne zużycie się produktu.

b)  SPOSÓB ZŁOŻENIA REKLAMACJI :

Sugerowanym sposobem złożenia reklamacji przez Kupującego jest reklamacja w formie pisemnej. Nie wyłącza to jednak możliwości złożenia reklamacji w innej, wybranej przez Kupującego formie – taka reklamacja również zostanie rozpatrzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

W przypadku składania reklamacji w formie pisemnej lub np. drogą mailową (na adres biuro@ilovesport.com.pl) Kupujący może pobrać ze strony FORMULARZ REKLAMACJI lub samodzielnie sporządzić reklamację zawierającą co najmniej wszystkie informacje zawarte w/w Formularzu tj:

Ważne jest aby dokument zawierał:

- imię i nazwisko reklamującego

- adres zamieszkania,

- data nabycia towaru

- numer zamówienia

- nazwa i ilość zakwestionowanego towaru

- ogólna wartość towarów

- dokładny opis wad zakwestionowanego produktu

- kiedy i w jakich okolicznościach stwierdzono wady

- żądanie reklamującego

- nr konta bankowego

- podpis reklamującego

Kupujący wraz z reklamacją winien doręczyć reklamowany towar.

 AZ SPORT s.c. zobowiązuje się  do poinformowania reklamującego o wynikach rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od momentu doręczenia reklamacji do siedziby firmy. ( Decyduje data stempla pocztowego w dniu przyjęcia reklamacji przez sprzedawcę lub data doręczenia na adres biuro@ilovesport.com.pl reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej)

 c)  OPIS WADY

W  celu dokładnego opis wady wskazane jest aby wyraźnie oznaczyć występujący na towarze defekt . Oznaczenie tego powinno się dokonać w sposób niepowodujący dalszego uszkodzenia produktu.

d)  WYSYŁAK TOWARU

W przypadku wysyłki z reklamacją koszty pokrywa nasza firma.

Nie przyjmujemy wysyłek za pobraniem.

 e)  ROZPATRZENIE REKLAMACJI

Towar reklamacyjny podlega dokładnemu sprawdzeniu jakościowemu przez Rzeczoznawcę . Na rozpatrzenie reklamacji jest 14 dni kalendarzowych (licząc od daty otrzymania reklamacji  i towaru) .

W przypadku stwierdzenia , że towar nie jest wadliwy  towar zostanie odesłany do klienta na jego koszt .

W przypadku potwierdzenia zasadności reklamacji Sprzedający zrealizuje wskazane przez reklamującego w formularzy zgłoszenia reklamacji żądanie na zasadach art. 27 Regulaminu tj:

  •        naprawienia towaru;
  •        wymiany towaru na wolny od wad;
  •        obniżenia ceny;
  •        odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

ilovesport.com.pl